GDBR

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Wanhan Koulun Puoti Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Laadittu 25.5.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Wanhan Koulun Puoti Oy

Vuonislahdentie 184, 81590 Vuonislahti

puh. 045 344 5627

info@wanhankoulunpuoti.fi

Verkkosivustomme osoite on: https://wanhankoulunpuoti.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Riikka Heinonen

puh. 045 344 5627

info@wanhankoulunpuoti.fi

3. Rekisterin nimi

Wanhan Koulun Puoti Oy:n asiakas-, laskutus, ja tilauskantarekisteri

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite), laskutustiedot, markkinointilupa.

Asiakastietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellista.

Laskutustietoja säilytetään kirjanpitolain määrittämän ajan.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta muille tahoille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää Kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Tietosuojakäytänteet Internetsivujemme suhteen

10.1 Yhteydenottolomakkeet

Sivustolla on yhteydenottolomake. Kun lähetät lomakeen tiedot painamalla lähetä -nappia, keräämme vähintään nimesi, sähköpostiosoitteesi sekä meille kirjoittamasi viestin sisällön. Lisäksi lomakkeiden kautta on mahdollista lähettää meille tiedot yrityksen/organisaation nimestä sekä suostumuksesi markkinointiviestinnän lähettämiseen. Keräämme nämä tiedot voidaksemme ottaa sinuun yhteyttä sekä voidaksemme palvella paremmin.

10.2 Evästeet ja Analytiikka

Sivustomme käyttämistä evästeistä tai analytiikasta ei voida selvittää yksittäiseen käyttäjään liittyviä tietoja.

10.3 Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.